Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları


ISAL 2019 ana teması olarak 21.yy  da eğitim  belirlenmiştir.

• Fen Bilimleri Eğitimi

• Fizik Eğitimi

•Biyoloji Eğitimi

•Kimya Eğitimi

•Matematik Eğitimi

•Çevre Eğitimi

•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

•Sosyal Bilgiler Eğitimi

•Tarih Eğitimi

•Türkçe Eğitimi

•Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

•Okul Öncesi Eğitimi

•Özel Eğitim

•Coğrafya  Eğitimi

•Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

•Beden Eğitimi

•Sanat Eğitimi

•Sınıf Eğitimi

•Yabancı Dil Eğitimi

•Yaşam boyu öğrenme

•Yetişkin Eğitimi

• Eğitim Programları

•Eğitim yönetimi

•Eğitim teknolojisi

•Eğitimin Kültürel Temelleri

•Eğitim Yönetimi ve Politikası

•Eğitim Bilimleri

•Çok kültürlü eğitim

•Demokrasi eğitimi

•Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi

•Düşünme eğitimi

•İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim

•Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•Öğretim tasarımı

•Öğretmen eğitimi

•Ölçme ve değerlendirme

•STEM eğitimi

 

 

 

 










2019