Origami Etkinlikleri ile Matematik Öğretimi- Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra AKKAYA

Origami Etkinlikleri ile Matematik Öğretimi- Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra AKKAYA


 

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra AKKAYA,  Adviye Nida YILDIZ

 

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra AKKAYA, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği alanında, yüksek lisans ve doktora eğitimini İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi alanında gerçekleştirmiştir. Matematik öğretimi, Müze eğitimi ve Değerler Eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası yayınları ve projeleri bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Adviye Nida Yıldız, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programında öğrenim görmektedir. Müze eğitimi ve Matematik öğretimi konularına ilgisi vardır. Müze Eğitimi alanında proje yapmıştır. 

 

 

 

Çalıştayın / Atölyenin Amacı: Origami öğrencilerin geometri becerilerini, düşünme becerilerini ve problem çözme becerilerini geliştirirken onların aynı zamanda sanatla iç içe eğlenceli bir şekilde bilime meraklarının uyanmasını sağlar. Atölyenin amacı Sınıf Öğretmenliği alanında öğrenim gören öğrencilerin, Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Eğitimi alanında araştırma yapan akademisyenlerin Origami’ye ilişkin bilgilendirilmelerini sağlamak ve Origami ile ilgili becerilerini geliştirmektir.
Hedef Kitle: Katılımcıların 7 yaş ve üzeri çocukları, Sınıf Öğretmenliği Lisans ve Lisansüstü Programı Öğrencileri, Sınıf Öğretmenleri, Akademisyenler
Katılımcı Sayısı:20
Yer ve materyal: Etkileşime dayalı bir ortam oluşturulabilmesi için, U düzeninde bir masa düzeni, el işi kağıtları, kullanılmış(atık)  kağıtlar ve Fröbel kağıtları
Çalıştayın İçeriği: Bu çalıştay ile öğrencilerde 3 boyutlu düşünme, mantıksal düşünme, uzamsal düşünme becerilerini ve koordinasyon becerilerini geliştirirken aynı zamanda onların konuya odaklanmalarını ve stresle başa çıkmalarını sağlayan Origami etkinliklerinin nasıl yapıldığı, ilkokul Matematik Programı’nda yer alan kazanımlara göre etkinliklerin nasıl uyarlanabileceği, öğrencilerde Origami etkinlikleri ile yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceği ele alınacaktır. Origami etkinlikleri grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar şeklinde iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Çalıştay Origaminin tarihçesi ve felsefesi ile başlayıp, yaratıcılığı destekleyici Origami etkinlikleri ve bu etkinlikler esnasında oluşan geometrik şekillerin gözlemlenmesi ve çalıştayın tartışılması ile sonlanacaktır. 
Süresi: 45 dakika

 

 

 

2019