Müze'de STEM Uygulamaları-Dr. Öğrt. Üyesi Şule ERDEN

Müze'de STEM Uygulamaları-Dr. Öğrt. Üyesi Şule ERDEN


 

Dr. Öğrt. Üyesi Şule ERDEN

 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora derecesini kazanmıştır. Erasmus Doktora Değişim öğrencisi olarak UCC Kopenhag/ Danimarka’da bulunmuştur. Polonya, Varşova’da Maria Grzegorzewskiej Özel Eğitim Akademisinde özel eğitim, Rusya, Moskova Devlet Üniversitesi’nde Kültürel Tarihsel Etkinlik Kuramı ile ilgili eğitimlerini tamamlamıştır. Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bağlanma, zihin kuramı, gelişimin sosyokültürel ve tarihsel bağlamda incelenmesi, okul öncesi eğitimde STEM, göç, toplumsal cinsiyet, çok kültürlülük ve kültürler arası temelde çocuk ve aile araştırmaları konuları akademik ilgi alanları arasındadır. Ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş araştırmaları ile yurtdışı ve yurt içinde yayınlanmış kitap bölümleri bulunmaktadır. 25 Haziran 2019 tarihinde Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Kilis ilinde “Çocuk ve Eğitim: Atölye Çalışmaları“ Etkinliği kapsamında “Müze'de STEM Uygulamaları” konulu atölye açmıştır.

 

Müze'de STEM Uygulamaları Çalıştayı: Müzeler doğal, tarihi, sanatsal, bilimsel değerlerle ilgili objelerin saklandığı, korunduğu, incelendiği ve sergilendiği kurumlardır. 2023 Eğitim Vizyonu"nda Temel Eğitim Temasında yer alan Yenilikçi Uygulamalardan biri de müzelerdir. Müzeler "Okul Dışı Öğrenme Ortamı" olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihi ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve yaşayarak öğrenilmesi açısından önemlidir. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunlardan en önemlisi STEM eğitimi olarak nitelendirebiliriz. STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir. (Akgündüz, 2015). Müze eğitimini STEM’le buluşturarak öğrencilerin okul dışı öğrenmelerine farklı bir bakış açısı sunacaktır. Bu amaçla öğretmenlere ya da öğretmen adaylarına workshop düzenlenecektir.
 

2019