Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu


  • Dr. Meryem Nur AYDEDE, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  • Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU, Çukurova Üniversitesi

  • Dr. Devkan KALECİ, İnönü Üniversitesi

  • Dr. Ayşe SERT-ÇIBIK, Gazi Üniversitesi

  • Dr. Virtop SORIN-AVRAM, 'Constantin Brâncuşi' din Târgu-Jiu Üniversitesi

  • Dr. Alyosh AVHAHOV, Magtymguly Üniversitesi

  • Dr. Ece Ümmü DEVECİ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  • Dr. Çağdaş GÖNEN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  • Halil İbrahim ÖZTÜRK, Doktora Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi

  • Handegül BİLGİN, Yüksek Lisans öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


2019