Dstekleyen Dergiler

Dstekleyen Dergiler


ÖZET BİLDİRİLERİN YAYINI   

Bildiri özetleri, sempozyum tarihinden önce  özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır ve yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 

 

TAM METİN ÇALIŞMALARININ YAYINLANMASI

Tam Metinleriniz için iki alternatif sunmaktayız

 

1- Kongre Tam Metin Kitabı

Sempozyuma kabul edilen ve sunulan yayınlar, kongre tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında  özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır. Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

2- Hakemli Dergilerde Makale Yayını 

Makalenizi aşağıdaki dergi web sayfalarını inceleyerek, tercih edeceğiniz herhangi birine (dergi yazım ve yayın kurallarına uygun olarak) gönderebilirsiniz.

Makaleniz, dergi HAKEM SÜRECİNİ geçmesi durumunda yayınlanabilecektir. Aşağıdaki dergilerin yayın ya da hakem sürecine ISAL-2019 tarafından hiç bir şekilde müdahale edilememektedir. Tam metninizi TAM METİN GÖNDERİM SÜRESİ içerisinde aşağıdaki dergilerden birine DOĞRUDAN göndermeniz gerekmektedir. Tam metninizi gönderirken lütfen kongre katılımcımız olduğunuzu da belirtiniz

Dergiler

International Journal of Active Learning' (IJAL), http://dergipark.gov.tr/ijal

Global Journal of Information Technology: Emerging Techn., https://sproc.org/ojs/index.php/gjit/

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), https://dergipark.org.tr/ihead


2019