Davetli Konuşmacılar

Davetli Konuşmacılar


 

Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU, Gazi University, Faculty of Education Department of Science Education

 

21.12.1952 de Beypazarında doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü Botanik kürsüsüne asistan oldu. Aynı birimde 1980 de yükseklisansını 1983 de  Doktorasını tamamladı. 1988 yılında doçent oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesinden Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji öğretmenliğine doçent öğretim üyesi olarak  geçiş yaptı. 1994 yılı sonunda profesör oldu. Çok sayıda projeler (TÜBİTAK, DPT,Avrupa Birliği, BAP) gerçekleştirdi . Sayısı 60 'a varan Lisans üstü (Yüksek lisans, Doktora) tezler yaptırdı.

Halen G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesinde çalışmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Mete KIZILKAYA, Republic of Turkey Ministry of National Education, Head of Monitoring and Evaluation Department of Lifelong Learning General Directorate

 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. Görevine 1998 yılında Çekerek Körpınar Köyünde Müdür Yetkili Öğretmen olarak başladı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji anabilim dalında ve aynı üniversite Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Ekonomisi Yönetimi Teftişi Planlaması yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Değişik okullarda öğretmen ve yöneticilik yaptıktan sonra 2016 yılında Adıyaman Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Son bir yıldır Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 


2019