Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderme


* Sempozyumda sunumlar yüz yüze veya sanal olarak sözlü sunum, poster sunumu vb. şeklinde gerçekleştirilebilir. 

 

* Sözlü sunumlar yüz yüze veya sanal olarak yapılabilir. Bu sunumların süresi 15 dakikadır. Her oturumdaki sunumların bitiminde 15 dakikalık soru ve tartışma bölümü planlanmıştır.

 

* Workshop veya atölye çalışması biçimindeki sunumlar için konunun içeriğine göre süre ve mekân tahsis edilecektir.

 

* Sanal sunumlar Skype gibi uzaktan katılmayı sağlayan programlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ancak bilim insanlarının sunumlarını bir slayt üzerinden anlattıkları cepheden çekilmiş video görüntülerini göndermeleri ve sunum saatinde telefonlarını açık bulundurmaları da sanal sunum içim kabul edilmektedir.

 

* Poster sunumunda bulunacak bilim insanlarının belirtilen saatlerde eserlerini sergilemeleri ve konukları bilgilendirmeleri esastır.

 

*ISAL 2019'a bildiri göndermek için Kayıt menüsünüden kaydolduktan sonra belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre ile anasayfada (http://isal2019.org/tr/home) sol üst köşede yer alan Sisteme Giriş   linkinden bildirinizi yükleyebilirsiniz.

 


2019